Úrazy způsobené při dopravních nehodách cyklistů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jedlinská, Martina cze
dc.contributor.author Štrynclová, Adéla
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:53:41Z
dc.date.available 2013-07-20T01:53:41Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52038
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována dopravním nehodám, jejichž účastníci jsou cyklisté. V teoretické části jsou zmíněná pravidla bezpečné jízdy na kole, dopravní nehody a faktory zapřičiňující jejich vznik. Součástí je také dopravní výchova a opatření, která mají vést k bezpečnému pohybu na pozemních komunikacích. Dále zranění, která se při dopravních nehodách objevují. V praktické části jsou prezentovány výsledky výzkumu, porovnání okolností vzniku dopravních nehod a zdravotních následků. cze
dc.format 77 s. cze
dc.format.extent 1356180 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject dopravní nehody cze
dc.subject cyklisti cze
dc.subject dopravní výchova cze
dc.subject úrazy cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject traffic accidents eng
dc.subject cyclists eng
dc.subject education to make cycling safer eng
dc.subject injuries eng
dc.subject safety eng
dc.title Úrazy způsobené při dopravních nehodách cyklistů cze
dc.title.alternative Injuries caused by traffic accidents cyclists eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Holeková, Jindra cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated In my bachelor´s work I dedicate on traffic accidents, escpecially on accidents with cyclists. In my theoretical part are mentioned basic rules about safe cycling, traffic accidents and all the main charachterictics causing these accidents. I also write about education and new measures, to make cycling safer and of course about injuries caused by these accidents. In my practical part is a presentation of the last researches and studies for safer cycling. As well as the comparison of the general circumstances between traffic accidents and the health consequences. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D28315
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Pokud by Váš výzkum byl relevantní materiál, jak píšete, jak byste s ním naložila? 2. Můžete nás blíže seznámit s projektem Central meet Bike v Pardubicích? cze
dc.identifier.stag 21514 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account