Korupce v zemích Evropské unie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roudný, Radim cze
dc.contributor.author Loňková, Simona
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:53:38Z
dc.date.available 2013-07-20T01:53:38Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52030
dc.description.abstract Tato práce pojednává o korupci v členských státech Evropské unie. Především je zaměřena na analýzu příčin a důsledků korupce a jejího vlivu na vybrané makroekonomické ukazatele. V první části jsou popsány příčiny, formy, důsledky a metody měření korupce. V druhé části je charakterizováno korupční prostředí jednotlivých států a je provedena komparace výsledků analýzy, zaměřené na vztah korupce a hrubého domácího produktu. cze
dc.format 69 s. cze
dc.format.extent 1858467 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject korupce cze
dc.subject Evropská unie cze
dc.subject index CPI cze
dc.subject index BPI cze
dc.subject hrubý domácí produkt cze
dc.subject corruption eng
dc.subject European Union eng
dc.subject CPI index eng
dc.subject BPI index eng
dc.subject gross domestic product eng
dc.title Korupce v zemích Evropské unie cze
dc.title.alternative Corruption in the Countries of the European Union eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated This work deals with corruption in the Member States of the European Union. The Bachelor thesis is focused on the analysis of the causes and consequences of corruption. The work examines the influence of corruption on economic perfomance of the state. The first theoretical part describes forms, causes and methods of measurement of corruption. The second part describes the corrupt situation of individual states. In conclusion is the comparasion of the results of the analysis. eng
dc.description.department Ústav regionálních a bezpečnostních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D28005 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka zodpověděla otázku položenou vedoucím práce, která zněla: Které korupční riziko ČR považujete za nejvýznamnější? V rozpravě byla dotazována na problematiku zadávání veřejných zakázek. Dále odpovídala na otázku ohledně možnosti výskytu korupce v soukromé sféře. Byla dotazována na podrobnosti ohledně svého doporučení regulace hotovostních transakcí a legislativu řešící "praní špinavých peněz". Dále popisovala důvody pro využití lineárního regresního modelu ve své práci. cze
dc.identifier.stag 19785 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account