Vlastnosti polymerních filmů s obsahem částic TiO2 a CaTiO3 v závislosti na OKP a povrchové úpravě vodivým polymerem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalendová, Andréa cze
dc.contributor.author Hájková, Tereza
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:53:31Z
dc.date.available 2013-07-20T01:53:31Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52006
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá studiem vodivých polymerů a antikorozních pigmentů se zaměřením na skupinu pigmentů na bázi směsných oxidů. Byly porovnávány pigmenty s povrchovou úpravou a bez povrchové úpravy o stejné řadě koncentrací. Jako pojivo byla zvolena modifikovaná alkydová pryskyřice. Připravené nátěrové hmoty byly natřeny na ocelové panely i skla. Nátěry na těchto panelech byly testovány pomocí fyzikálně-mechanických a zrychlených korozních zkoušek. Získané hodnoty byly následně zpracovány do tabulek a diskutovány. cze
dc.format 190 s. cze
dc.format.extent 8126526 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 10.5.2023 cze
dc.subject Antikorozni pigment cze
dc.subject vodivé polymery cze
dc.subject polypyrrol cze
dc.subject polyanilin cze
dc.subject antikorozní ochrana cze
dc.subject povrchová úprava částic cze
dc.subject Anticorrosive pigment eng
dc.subject conductive polymers eng
dc.subject polypyrrole eng
dc.subject polyaniline eng
dc.subject anticorrosive polymers eng
dc.subject surface treatment of particles eng
dc.title Vlastnosti polymerních filmů s obsahem částic TiO2 a CaTiO3 v závislosti na OKP a povrchové úpravě vodivým polymerem cze
dc.title.alternative Property of polymeric paint films with TiO2 and CaTiO3 conect eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Svoboda, Luboš cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the study of conductive polymers and anticorrosion pigments, focusing on a group of pigments based on mixed oxides. Coated and uncouted pigments with the same concentration range were compared. Modified alkyd was chosen as the binder. Prepared paint was coated on steel panels and glass. Painting on these panels were tested using the physiso-mechanicak and accelerated corrosion tests. The obtained values were precessed into tables and discussed. eng
dc.description.department Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek cze
dc.thesis.degree-discipline Organické povlaky a nátěrové hmoty cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27819 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla výsledky své diplomové práce a zodpověděla dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 21352 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account