Finanční analýza podniku drogistické výroby a komparace s konkurencí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuběnka, Michal cze
dc.contributor.author Gavendová, Kateřina
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:53:22Z
dc.date.available 2013-07-20T01:53:22Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/51983
dc.description.abstract Tato práce analyzuje hospodaření společnosti TOMIL, s.r.o. se sídlem ve Vysokém Mýtě prostřednictvím finanční analýzy. Práce obsahuje teoretické poznatky, které jsou aplikovány na vybranou společnost. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy z oblasti finanční analýzy. Na teoretickou část navazuje praktická část, která zahrnuje představení společnosti, rozbor finančních ukazatelů společnosti, komparace s odvětvím a s konkurencí v drogistickém průmyslu. Poslední část obsahuje vlastní návrhy pro zlepšení hospodaření společnosti. cze
dc.format 83 s. cze
dc.format.extent 2180983 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject poměrové ukazatele cze
dc.subject pyramidové rozklady cze
dc.subject financial analysis eng
dc.subject ratio indicators eng
dc.subject pyramidal decompositions eng
dc.title Finanční analýza podniku drogistické výroby a komparace s konkurencí cze
dc.title.alternative Financial Analysis of Company Producing Chemistry and Comparison with Competitors eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kožená, Marcela cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated This work analyzes the company TOMIL, s.r.o., which is located in Vysoké Mýto through financial analysis. The work includes theoretical knowledges which are applied to the selected company. The theoretical part is focused on the basic concepts of financial analysis. The theoretical part is followed by a practical part, which includes the introduction of the company, analysis of financial indicators, comparison with the sector and with the competition producing chemistry. The last section provides own suggestion for improved management of the company. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D28662 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka prezentovala diplomovou práci na téma Finanční analýza podniku drogistické výroby a komparace s konkurencí. Cílem této práce bylo posouzení finanční situace vybraného podniku a její komparace s odvětvím za účelem tvorby doporučení s cílem zvýšit prosperitu podniku. Připomínky a otázky u obhajoby: Která firmy použitá pro komparaci se Vám jeví jako nevhodnější a z hlediska výsledků srovnávání jako nejpřínosnější? Jaký vývoj společnosti Tomil, s. r. o. lze očekávat v budoucnu? Znáte ještě nějaký jiný způsob, jak finanční situaci zobrazit např. graficky? cze
dc.identifier.stag 19425 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account