Analýza systému řízení výkonnosti výrobního podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stříteská, Michaela cze
dc.contributor.author Jelínková, Lucie
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:53:12Z
dc.date.available 2013-07-20T01:53:12Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/51956
dc.description.abstract Tato práce se zabývá charakteristikou, analýzou a zhodnocením systému měření výkonnosti zavedeného ve výrobním podniku, a posouzením, zda je efektivní a pro manažery podniku přínosný. Zabývá se též charakteristikou podniku a jeho okolí za účelem poznání všech procesů důležitých z hlediska výkonnosti. Součástí práce jsou také návrhy na zlepšení tohoto systému a jeho fungování, kde jako klíčový návrh je navržena manažerská hra. cze
dc.format 111 s. cze
dc.format.extent 1010814 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject výkonnost cze
dc.subject měření cze
dc.subject systém měření výkonnosti cze
dc.subject výroba cze
dc.subject proces cze
dc.subject manažerská hra cze
dc.subject performance eng
dc.subject measurement eng
dc.subject performance measurement system eng
dc.subject production eng
dc.subject process manager game eng
dc.title Analýza systému řízení výkonnosti výrobního podniku cze
dc.title.alternative Performance management system analysis of the manufacturing company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Přibyl, Milan cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the characterization, analysis and evaluation of the performance measurement system of the manufacturing company and assesses whether or not it is effective and beneficial for business managers. The thesis also characterizes the enterprise and its surroundings from the point of view of all processes that are important in terms of performance. The final part of the thesis contains proposals that are supposed to improve the performance management system operation where the proposed manager game creates the key improvement recommendation. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D28491 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem své diplomové práce. Práce se zabývá problematikou systému řízení výkonnosti výrobního podniku. Cílem diplomové práce bylo provést charakteristiku, analýzu a zhodnocení systému měření a řízení výkonnosti zavedeného ve společnosti PM ČR, v závodě v Kutné Hoře a posoudit, zda je tento systém efektivní a pro manažery podniku přínosný. Studentka seznámila komisi se závěry práce a odpověděla na otázky položené vedoucím práce a oponentem práce: 1. Prostor pro zlepšení současného IMS spatřujete v možné provázanosti systému se zaměstnanci. Uvádíte, že je důležité dlouhodobý plán a definované cíle odvíjet od výkonu zaměstnanců a ten je třeba měřit a řídit. Jakým způsobem byste tento výkon měřila a řídila směrem k neustálému zlepšování výkonnosti podniku jako celku? 2. Jaký je Váš názor na možnost využití systémů Business Intelligence pro měření výkonnosti? 3. Stále častěji se objevuje názor, že v souvislosti s měřením a vyhodnocováním výkonnosti je třeba posuzovat také skutečnost, zda posuzované výsledky byly dosaženy při uplatňování pravidel etiky. Lze podle Vašeho názoru etiku považovat jako jeden z faktorů ovlivňujících výkonnost podniku? cze
dc.identifier.stag 19491 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account