Vliv technologie na náklady a výnosy v osobní železniční dopravě na trati Praha - Hradec Králové

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nachtigall, Petr
dc.contributor.author Škárek, Martin
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:53:02Z
dc.date.available 2013-07-20T01:53:02Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/51933
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je stanovit náklady a výnosy z provozování dálkové osobní železniční dopravy na trati Praha - Hradec Králové. Práce se zaměřuje na vhodný výběr vozidel pro tuto trať v závislosti na modelových přepravních proudech cestujících. Jsou zde vypočteny veškeré náklady na provoz vlaků pro několik různých variant a pomocí modelových přepravních proudů vyčísleny výnosy. Na základě podkladů je stanovena konečná cena za vlakový kilometr a hodnota požadované kompenzace od ministerstva dopravy a vybrána vhodná varianta. cze
dc.format 78 s. cze
dc.format.extent 6932027 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject kompenzace cze
dc.subject náklady cze
dc.subject výnosy cze
dc.subject železniční doprava cze
dc.subject compensation eng
dc.subject costs eng
dc.subject income eng
dc.subject railway eng
dc.title Vliv technologie na náklady a výnosy v osobní železniční dopravě na trati Praha - Hradec Králové cze
dc.title.alternative Influence of technology on costs and income in passenger railway transport on Praha - Hradec Králové line eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Blaho, Petr
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated The main subject of this thesis is to determine expenses and earnings from running the long-distance railway transport on Praha - Hradec Králové line. The thesis focuses on an appropriate selection of vehicles for mentioned line. The selection depends on a frequency of passenger transport. All expenses from a railway service are calculated for several variants. The calculation of earnings is based on the frequency of passenger transport. Next, a total cost for a railway kilometre is specified along with an adequate compensation from ministry of transportation. Finally, a suitable variant is chosen. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D28386 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na dotazy kladené v rozpravě. cze
dc.identifier.stag 21345 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account