Možnosti realizací datových sítí a záložních zdrojů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Martin cze
dc.contributor.author Pavelka, Jakub
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:52:57Z
dc.date.available 2013-07-20T01:52:57Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/51920
dc.description.abstract Tato práce bude sloužit jako návod pro síťové architekty a pro pochopení teorie, jak postupovat při návrhu a realizaci datových sítí s ohledem na její zabezpečení a spolehlivost. Její součástí bude stručný přehled záložních zdrojů. cze
dc.format 43 s. cze
dc.format.extent 7065341 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject datová síť cze
dc.subject LAN cze
dc.subject topologie hvězda cze
dc.subject datový kabel cze
dc.subject rack cze
dc.subject patch panel cze
dc.subject motorgenerátor cze
dc.subject UPS cze
dc.subject data network eng
dc.subject LAN eng
dc.subject star topology eng
dc.subject data cable eng
dc.subject rack eng
dc.subject patch panel eng
dc.subject generator sets eng
dc.subject UPS eng
dc.title Možnosti realizací datových sítí a záložních zdrojů cze
dc.title.alternative Possibility of implementing data networks and UPS eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated This work will serve as a guide for network architects and understanding of theories on how to design and implementation of data networks with regard to its security and reliability . It will include a brief overview of the power supply. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D28866 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s tématem své bakalářské práce Možnosti realizací datových sítí a záložních zdrojů. Na co je třeba se zaměřit v této problematice? Kde jsou "úzká" místa? Provedl jste analýzu rizik? Jak jste hodnotil zabezpečení? Navrhoval jste celou síť nebo jenom konečná zařízení? Student na otázky odpovídal. cze
dc.identifier.stag 19039 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account