Koncept CSR a jeho aplikace ve vybraném podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tetřevová, Liběna
dc.contributor.author Kašparová, Petra
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:52:51Z
dc.date.available 2013-07-20T01:52:51Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/51897
dc.description.abstract Tato diplomová práce pojednává o společenské odpovědnosti firem, která představuje velmi aktuální problematiku se širokými celospolečenskými dopady. První část práce je zaměřena na teoretický výklad pojmu společenská odpovědnost, vývoj konceptu společenské odpovědnosti firem, stakeholderskou teorii, oblasti, aktivity, benefity a metody hodnocení společenské odpovědnosti firem. Druhá část práce je zaměřena na zkoumání společenské odpovědnosti společnosti Fatra, a.s., a to se zaměřením na oblast ekonomickou, sociální a environmentální. cze
dc.format 75 s. cze
dc.format.extent 1430957 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject společenská odpovědnost firem cze
dc.subject stakeholdeři cze
dc.subject oblasti společenské odpovědnosti cze
dc.subject ekonomická odpovědnost cze
dc.subject sociální odpovědnost cze
dc.subject environmentální odpovědnost cze
dc.subject corporate social responsibility eng
dc.subject stakeholders eng
dc.subject areas of corporate social responsibility eng
dc.subject economic responsibility eng
dc.subject social responsibility eng
dc.subject environmental responsibility eng
dc.title Koncept CSR a jeho aplikace ve vybraném podniku cze
dc.title.alternative The CSR concept and its application in the selected company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Špaček, Ivo
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated The following dissertation is about Corporate Social Responsibility and the way this issue affects the whole society. The first part of my thesis consists of the theoretical aspect of social responsibility, its evolution, concept of business; stakeholder's theory; areas of activity; benefits and methods of evaluation of social responsibility of a business. The second practical part studies social responsibility in a company Fatra, a.s. - specifically its economic, social and environmental aspects. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D28206 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence V diskusi byly položeny následující otázky: Jakou vidíte možnost aplikace zkušeností získaných při zpracování diplomové práce na hodnocení společenské odpovědnosti u firem nevýrobního zaměření? Jaký postup doporučujete pro výběr primárních stakeholderů pro průmyslový podnik typu Fatra? Jaké místo dle Vašeho názoru zlepšovatelské hnutí v podnicích při aktivním zapojení zaměstnanců v kontextu s CSR? Jaký názor máte na vývoj společenské odpovědnosti firem ve vztahu k vývoji nezaměstnanosti v ČR? Studentka otázky zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 20586 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account