Optimalizace skladů firmy PT REAL, spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bártová, Petra
dc.contributor.author Stoklásková, Barbora
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:51:50Z
dc.date.available 2013-07-20T01:51:50Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/51741
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na optimalizaci skladů firmy PT REAL, spol. s r.o.. V práci jsou teoreticky popsány zásoby, sklady a přístupy pro optimalizaci skladování. Dále je provedena analýza skladů firmy a jsou navržena opatření, která povedou k optimalizaci skladů. Nakonec je vše zhodnoceno ekonomicky. cze
dc.format 68 s. cze
dc.format.extent 2068516 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Středočeský kraj cze
dc.subject sklady cze
dc.subject optimalizace cze
dc.subject zásoby cze
dc.subject Central Bohemian Region eng
dc.subject storehouses eng
dc.subject optimization eng
dc.subject stock eng
dc.title Optimalizace skladů firmy PT REAL, spol. s r.o. cze
dc.title.alternative The storage optimization of the PT REAL, spol. s r.o. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vacek, Miroslav
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is the storage optimization of the PT REAL, spol. s r.o. The different approaches for storage optimization are described. The analysis of storehouses of the PT REAL, spol. s r.o., is performed in order to obtain the most suitable solutions for the storage optimization. Eventually, the financial aspects of these solutions are discussed. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D28625 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 21551 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account