Bezpečnostní aspekty na vybrané síti pozemních komunikací v okolí města Nového Jičína

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drahotský, Ivo
dc.contributor.author Ondračková, Alena
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:51:42Z
dc.date.available 2013-07-20T01:51:42Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/51724
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá zvyšováním bezpečnosti silničního provozu se zaměřením na dopravní infrastrukturu. S tím úzce souvisí snižování dopravní nehodovosti vhodnými návrhy bezpečnostních opatření. V praktické části je více přiblížena problematika nehodových lokalit a utváření bezpečného dopravního prostoru. cze
dc.format 110 s. cze
dc.format.extent 5970007 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject pozemní komunikace cze
dc.subject dopravní nehody cze
dc.subject nehodové lokality cze
dc.subject bezpečnost silničního provozu cze
dc.subject bezpečnostní opatření cze
dc.subject bezpečný dopravní prostor cze
dc.subject road eng
dc.subject road accident eng
dc.subject accident locality eng
dc.subject road-traffic safety eng
dc.subject safety precaution eng
dc.subject safe traffic area eng
dc.title Bezpečnostní aspekty na vybrané síti pozemních komunikací v okolí města Nového Jičína cze
dc.title.alternative Safety aspects on the selected road network around the city Nový Jičín eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hartman, Jaroslav
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated This thesis deals with improving road safety with a view to traffic infrastructure. This is closely connected with reduction of traffic accidents by appropriate proposals security measures. In the practical part is closer analysis of accident locations and the creation of a safe traffic area. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D28580 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 21531 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account