Rizika v souvislosti s poskytováním hypotečních úvěrů a jejich řízení

Show simple item record

dc.contributor.author Kunáková, Silvia
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:50:50Z
dc.date.available 2013-07-20T01:50:50Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/51588
dc.description.abstract Masové poskytovanie hypotekárnych úverov je spojené s mnohými rizikami a v značnej miere sa podieľa i na vzniku súčasnej finančnej krízy. Cieľom diplomovej práce je identifikácia, kvantifikácia a možnosti riadenia rizík spojených s poskytovaním hypotekárnych úverov, vymedzenie významu poistenia pre minimalizáciu týchto rizík. cze
dc.format 73 s. cze
dc.format.extent 4296092 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso slo
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject hypotekárny úver cze
dc.subject riziko cze
dc.subject riadenie rizík cze
dc.subject poistenie cze
dc.subject mortgage loan eng
dc.subject risk eng
dc.subject risk management eng
dc.subject insurance eng
dc.title Rizika v souvislosti s poskytováním hypotečních úvěrů a jejich řízení cze
dc.title.alternative Risks in connection with the provision of mortgage loans and their management eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jindrová, Pavla cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated Mass mortgage lending is associated with many risks and will considerably involved in the creation of the current financial crisis. The aim of this thesis is the identification, quantification and risk management capabilities associated with providing mortgage loans, the definition of the importance of insurance to minimize these risks. eng
dc.description.department Ústav matematiky a kvantitativních metod cze
dc.thesis.degree-discipline Pojistné inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D28958 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence otázky k DP: Pacáková: Jaké předpokládáte zhodnocení? Vysvětlete chybu u obrázku 1. Jaká hypotéka je nejvýhodnější? cze
dc.identifier.stag 19505 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account