Nová filosofie výroby tvarovaných papírenských výrobků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Milichovský, Miloslav
dc.contributor.author Nesládek, Ivan
dc.date.accessioned 2013-07-10T07:50:44Z
dc.date.available 2013-07-10T07:50:44Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/49539
dc.description.abstract Práce se zabývá popisem nové metody přípravy papírenských tvarovaných obalů. V rámci oboru nasávané výroby podává ucelenější matematicko-fyzikální výklad při tvarování papírenských obalů. Práce vychází z padesátileté zkušenosti výroby tvarovaných papírenských obalů v závodě Huhtamaki Česká republika a. s., Přibyslavice (HČR)). Byla navržena, vyrobena a zprovozněna testovací aparatura pro testování vstřikovací metody. Pro testování vstřikovací metody byly zvoleny zanášky a chemikálie, které se běžně používají pro výrobu obalů v HČR. Práce položila základní matematicko-fyzikální popis vstřikovací metody a dějů s vstřikovací metodou souvisejících. Bylo zjištěno, že tlakový spád má výrazný vliv na odvodnění látek, jejichž vlastnosti jsou běžné pro nasávanou výrobu (horní hranice doba odvodnění do 60 s, stupeň mletí do 60 SR). Vlákna s vyššími hodnotami doby odvodnění a stupně mletí nelze takto zpracovávat (např. kaly z prvního stupně čištění odpadních vod). Při simulaci dat pro vyšší tlaky vzduchu (nad 650 kPa) u vybraných typů vláken nebyl zjištěn další extrém v průběhu. Navíc bylo zjištěno, že vyšší tlaky již nejsou ekonomické nebo mohou způsobit navíc i pokles dosažené sušiny. V práci je uvedena úvaha o možné podobě budoucího technického zařízení pro výrobu papírenských tvarovaných obalů. cze
dc.format 62 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject tlakový spád cze
dc.subject nasávaná výroba cze
dc.subject vstřikovací metoda cze
dc.subject tvarované výrobky cze
dc.title Nová filosofie výroby tvarovaných papírenských výrobků cze
dc.title.alternative New philosophy of moulded fibre production eng
dc.type disertační práce cze
dc.date.accepted 2006
dc.description.abstract-translated The dissertation occupies with the new method of preparation paper moulded fibre products. There is self-contained description of mathematics-physical interpretation of moulded fibre process in the moulded fibre scope. The dissertation has used the fifty years practise of Huhtamaki Czech Republic b.v. Přibyslavice (HCR) moulded fibre production. There was developed, produced and installed the tester of injestion method checking. There were used the common fibre and chemical agents of moulded fibre production in HCR. The dissertation begins with basic description of mathematics.physical injection and the related acts. There was found the highest press gradient evidently influences pulp dewatering, which properties are standard for classic moulded fibre production (the top limits - dewatering time 60 s, pulping degree 60SR). The pulp with the highest limits is not possible to process (such as the paper waste pulp of the firsts cleaning process water step). There was not found next extreme in the mathematic curve at the selected kind of pulp above 650 kPa. There was found the higher press is not economical either or can create the dry mater decrease furthermore. There is described the advisement about future face of technical equipment for production of paper moulded fibre products. eng
dc.description.department Katedra dřeva, celulózy a papírů cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D25518
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account