Dvě varianty české společensko-politické žurnalistiky (v letech 1990 - 1995)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotný, Vladimír cze
dc.contributor.author Buchtela, Jiří
dc.date.accessioned 2013-06-06T13:41:47Z
dc.date.available 2013-06-06T13:41:47Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/49433
dc.description.abstract Tato práce se zabývá typologickou problematikou zastoupení a forem společenské a politické žurnalistiky v kontextu české literární kultury v období let 1990-1995. V této práci se zabýváme obsahovou analýzou týdeníků Reflex a Respekt ve vybraných tématech, v návaznosti na dobový kontext. Analyzované otázky jsou následně komparovány mezi týdeníky. Práce poukazuje na nejdůležitější prvky kritické žurnalistiky ve vztahu k analyzovaným otázkám doby. cze
dc.format 67 s. cze
dc.format.extent 865801 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject obsahová analýza cze
dc.subject žurnalistika cze
dc.subject Reflex cze
dc.subject Respekt cze
dc.subject společenská kritika cze
dc.subject politická kritika cze
dc.subject kritická žurnalistika cze
dc.subject context analysis eng
dc.subject journalism eng
dc.subject social criticism eng
dc.subject political criticism eng
dc.subject critical journalism eng
dc.title Dvě varianty české společensko-politické žurnalistiky (v letech 1990 - 1995) cze
dc.title.alternative Two Variations of Socio-political Journalism between 1990-1995 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Poslední, Petr cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the typological issues of representation and the forms of social and political journalism in the context of Czech literature culture in the years of 1990-1995. This thesis works with contents analysis of the weekly magazines Reflex and Respekt and chosen topics in relevance to the chosen era. The analysis questions are then compared between these weeklies. The thesis shows the most important elements of critical journalism in the relation to the analyzed questions of the era. eng
dc.description.department Katedra literární kultury a slavistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D29011 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Student představil práci: téma, metodologie, cíle. Vedoucí práce a oponent seznámili komisi a další přítomné se svými posudky. Student komentoval obsah posudků, vyjádřil se k otázkám vedoucího a oponenta. Diskuse: student reagoval na další otázky členů komise. cze
dc.identifier.stag 17084 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account