Function of "It" in Journalistic Style

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Milichovská, Anna cze
dc.contributor.author Jiroudek, Milan
dc.date.accessioned 2013-06-06T13:41:31Z
dc.date.available 2013-06-06T13:41:31Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/49389
dc.description.abstract This bachelor paper clarifies the use of different types of the pronoun it in journalistic style. The theoretical part deals with individual functions of this pronoun that are used in English language and describes their features and differences between them. This part forms a basis for the practical part which examines the occurrence of individual types of the pronoun it and describes other characteristic properties from the samples selected from journalistic articles. This thesis aims to examine and determine the most frequent usage of the pronoun it within the journalistic style and evaluate overall research findings. eng
dc.format 50 s. cze
dc.format.extent 517507 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Referenční it cze
dc.subject anticipační it cze
dc.subject přípravné it cze
dc.subject prázdné it cze
dc.subject žurnalistický styl cze
dc.subject referential it eng
dc.subject anticipatory it eng
dc.subject introductory it eng
dc.subject empty it eng
dc.subject journalistic style eng
dc.title Function of "It" in Journalistic Style eng
dc.title.alternative Funkce zájmena "It" v žurnalistickém stylu cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Urbanová, Zuzana cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated Tato práce osvětluje užívání různých typů anglického zájmena it v žurnalistickém stylu. Teoretická část se postupně zabývá jednotlivými funkcemi zájmena it, které jsou využívány v anglickém jazyce a blíže popisuje jejich vlastnosti a také rozdíly mezi nimi. Tato část poskytuje podklad pro část praktickou, kde se zkoumá četnost výskytu jednotlivých typů tohoto zájmena a také další jejich charakteristické rysy. V praktické části jsou dále zkoumány vzorky zájmena it s ohledem na jejich funkci a formu a jsou zároveň zkoumány z hlediska daného funkčního stylu. cze
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D27895 cze
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.defence Student představil svoji práci a adekvátně reagoval na dotazy z posudků. Komise se shodla na hodnocení - velmi dobře. cze
dc.identifier.stag 16693 cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet