Zánik Opatovického kláštera a "zboží kláštera Opatovického"

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stejskal, Jan cze
dc.contributor.author Richter, David
dc.date.accessioned 2013-06-06T13:41:22Z
dc.date.available 2013-06-06T13:41:22Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/49364
dc.description.abstract Tato bakalářská práce představuje zhruba posledních dvacet let existence kláštera v Opatovicích nad Labem, který byl zničen za husitských bouří v dubnu 1421. A snaží se shrnout zásadní události, které se v konventu odehrály v širších souvislostech. Zároveň také částečně přihlíží k jeho nemovitému majetku s důrazem na hospodářské dvory. Stranou nezůstane ani kritika historiografie a pramenů. cze
dc.format 92 s. cze
dc.format.extent 1100365 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Opatovice nad Labem cze
dc.subject kláštery cze
dc.subject benediktini cze
dc.subject středověk cze
dc.subject husitství cze
dc.subject monastery eng
dc.subject Benedictines eng
dc.subject Middle Ages eng
dc.subject Hussitism eng
dc.title Zánik Opatovického kláštera a "zboží kláštera Opatovického" cze
dc.title.alternative Decline of the Benedictine Opatovice Monastery and its Estates eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Šebek, František cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is representing roughly last twenty years of existence of the monastery in Opatovice nad Labem, which was destroyed during the Hussite storm in April 1421. And she is trying to summarize the fundamental events, which happened in a convention in a broader context. She is watching partially to his estate with emphasis on the economic courts. Nor critique of historiography and sources is not remaining aside. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D28990 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Představení práce. seznámení s posudky. Závěrečná rozprava. cze
dc.identifier.stag 20010 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account