Obraz české literatury v České televizi od roku 2007

Show simple item record

dc.contributor.advisor Studený, Jiří cze
dc.contributor.author Junková, Vladimíra
dc.date.accessioned 2013-06-06T13:41:13Z
dc.date.available 2013-06-06T13:41:13Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/49346
dc.description.abstract Tato práce se zabývá popisem a interpretací zobrazení české literatury v České televizi od roku 2007. Zpočátku se věnuje vysvětlení základních pojmů, které s tématem souvisí. V další části přechází k samotné analýze vybraných pořadů, ve kterých se vyskytuje literatura. Nejprve striktně literárních pořadů, následně pořadů kulturních a nakonec těch ostatních , ve kterých se literatura vyskytuje pouze okrajově. V poslední části je zhodnoceno celkové místo pro literaturu ve vysílání a to i v komparaci s Polskem . cze
dc.format 72 s. cze
dc.format.extent 1295548 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject literární pořady cze
dc.subject česká literatura cze
dc.subject Česká televize cze
dc.subject média cze
dc.subject literary shows eng
dc.subject Czech literature eng
dc.subject Czech Television eng
dc.subject media eng
dc.title Obraz české literatury v České televizi od roku 2007 cze
dc.title.alternative Image of Czech Literature in Czech Television since 2007 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pató, Marta cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated This work deals with the image of Czech literature in Czech Television since 2007. First part represents explanation of basic terms, which agrees with the theme. Second part goes to analysis of certain shows, where literature is represented. At the beginning only literary shows, then culture shows and at the end other shows, where literature is only a minor subject . Third part evaluates the position of literature in broadcasting in the Czech Republic, also compared to the situation of Poland. eng
dc.description.department Katedra literární kultury a slavistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D29014 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Studentka představila práci: téma, metodologie, cíle. Vedoucí práce a oponent seznámili komisi a přítomné se svými posudky. Studentka komentovala obsah posudků, vyjádřila se k otázkám vedoucího a oponenta. Diskuse. studentka reagovala na další otázky členů komise. cze
dc.identifier.stag 19928 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account