Náboženství a vzdělávání ve Velké Británii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel
dc.contributor.author Černá, Zuzana
dc.date.accessioned 2013-04-30T12:06:43Z
dc.date.available 2013-04-30T12:06:43Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/49169
dc.description.abstract Práce se zabývá vztahem mezi vzděláváním a náboženstvím ve Velké Británii. Nejprve analyzuje interpretaci výuky náboženství v legislativních a kurikulárních dokumentech. Následně představuje interpretativní přístup, který byl vyvinut na univerzitě ve Warwicku týmem profesore Roberta Jaksona. Interpretativní přístup byl vytvořen díky akademické spolupráci různých humanitních větví, a přestože se zaměřuje na nekonfesní výuku náboženství, lze ho, podle R. Jaksona, aplikovat i na konfesní výuku náboženství, případně na další humanitní disciplíny. Druhá část práce se věnuje místu výuky o náboženství v české legislativě a školských dokumentech a jejich stručné analýze. V závěru je navržen modelový přístup k výuce islámu s respektem k metodám a cílům interpretativního přístupu. cze
dc.format 54 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject interpretativní přístup cze
dc.subject multikulturní výchova cze
dc.subject reprezentace cze
dc.subject reflexe cze
dc.subject interpretace cze
dc.subject náboženství cze
dc.subject kultura cze
dc.subject interpretive approach eng
dc.subject intercultural education eng
dc.subject representation eng
dc.subject reflexivity eng
dc.subject interpretation eng
dc.subject religion eng
dc.subject culture eng
dc.title Náboženství a vzdělávání ve Velké Británii cze
dc.type závěrečná práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated The paper deals with religion and education in the Great Britain. At first, interpretations of position approach developed at the Warwick University by the team of professor Robert Jakson. The interpretive approach has arisen from the inter-academic cooperation between different branches of humanities. Although the approach focuses especially on secular education, according R. Jakson it can also be used in confessional education, as well as in other fields of humanities. The second part of this paper discusses the position of religion in the Czech law and school curricula. Finally, a model method of teaching about Islam is suggested with respect to targets and methods of interpretive approach and to the situation in the Czech republic. eng
dc.thesis.degree-discipline doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D27469
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account