Vyhodnocení vztahu a dopadů územních a strategických rozvojových dokumentů (na příkladu obcí s rozšířenou působností v okrese Jičín)

Show simple item record

dc.contributor.author Štěrbová, Petra
dc.contributor.author Šilhánková, Vladimíra
dc.date.accessioned 2013-04-26T10:43:21Z
dc.date.available 2013-04-26T10:43:21Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-80-7395-549-6 (Univerzita Pardubice)
dc.identifier.isbn 978-80-904671-7-0 (Civitas per Populi)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/49166
dc.description.abstract Cílem článku je vyhodnotit a porovnat strategické a územní rozvojové dokumenty na příkladu obcí s rozšířenou působností v okrese Jičín a zjistit, jak municipality tyto dokumenty koordinují a jak optimalizují realizaci rozvojových projektů. Při zpracování dokumentů je ideální, pokud strategický i územní plán vznikají současně a vzájemně se prolínají a doplňují. Z analýzy dokumentů zpracovaných a dostupných pro jednotlivé obce je patrné, že strategický i územní plán je dostupný pouze u větších obcí resp. měst. Z tohoto úhlu pohledu je pak složité vyhodnocovat vztahy mezi těmito dokumenty a je to možné pouze u velkých obcí resp. měst. Přesto je důležité a žádoucí, aby obce měly oba dokumenty zpracovány a aby mezi územním a strategickým plánem existovala koordinace. cze
dc.format p. 110-120 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univezita Pardubice cze
dc.rights open access eng
dc.subject uzemní plánování cze
dc.subject strategické plánování cze
dc.subject územní plán cze
dc.subject strategický plán cze
dc.subject vztahy strategických a územních plánů cze
dc.subject okres Jičín cze
dc.subject urban planning eng
dc.subject strategic planning eng
dc.subject master plan eng
dc.subject strategic plan eng
dc.subject relations of strategic and master plans eng
dc.subject district Jicin eng
dc.title Vyhodnocení vztahu a dopadů územních a strategických rozvojových dokumentů (na příkladu obcí s rozšířenou působností v okrese Jičín) cze
dc.title.alternative The evaluation of relation and impacts ground and strategic development documents (an example from Jicin district) eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated The aim of the article is to evaluate and compare strategic and urban planning documents focused on the example towns in the Jicin district and to find out how these municipalities coordinate these documents and optimize the realization of development projects. By processing of documents it is ideal, if strategic also master plan come up at the same time and blend together and complement each other. From the analysis of processed and accessible documents for several municipalities it is evident, that strategic and also master plan is accessible only in towns. From this point of view it is complicated to evaluate the relationship between these documents and this is only possible by major municipalities or more precisely towns. Despite it is important and advisable to municipalities have elaborated both documents and to exist coordination between master and strategic plan. eng
dc.event Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 2012. Regionální rozvoj a Rio po 20 letech (31st May 2012, Pardubice, Czech Republic) eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account