Spokojenost cestujících v osobní železniční dopravě na trase Praha - Ostrava

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruška, Roman
dc.contributor.author Lerchová, Lucie
dc.date.accessioned 2013-03-08T09:39:08Z
dc.date.available 2013-03-08T09:39:08Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/49109
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na spokojenost cestujících v osobní železniční dopravě na trase Praha - Ostrava. V první části jsou vysvětleny základní pojmy související s marketingem, spokojeností cestujících a marketingovým průzkumem. Druhá část obsahuje analýzu současného stavu na této trase a vyhodnocení výsledků měření spokojenosti cestujících. Dále jsou popsány návrhy na zlepšení a jejich následné vyhodnocení. cze
dc.format 78 s. cze
dc.format.extent 1193283 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject spokojenost cze
dc.subject cestující cze
dc.subject osobní železniční doprava cze
dc.subject dotazník cze
dc.subject satisfaction eng
dc.subject passenger eng
dc.subject passenger railway transport eng
dc.subject questionnaire eng
dc.title Spokojenost cestujících v osobní železniční dopravě na trase Praha - Ostrava cze
dc.title.alternative Satisfaction of passengers with the passenger railway transport on the track Prague - Ostrava eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Procházka, David
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is aimed at satisfaction of passengers with the passenger railway transport on the track Prague - Ostrava. Basic concepts associated with marketing, satisfaction of passengers and marketing research are explained in the first part. Second part includes current situation on this track and an evaluation of results of measuring passangers satisfaction. Below, there are described proposals for improvement and their evaluation. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D27672 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka dokázala svou diplomovou práci vcelku dobrým způsobem objasnit. V problematice se orientovala s menší jistotou a pohotovostí. Na doplňující otázky odpověděla s určitými nepřesnostmi cze
dc.identifier.stag 18167 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account