Změna linkového vedení v městské hromadné dopravě ve Žďáře nad Sázavou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drdla, Pavel
dc.contributor.author Kadleček, Tomáš
dc.date.accessioned 2013-03-08T09:38:56Z
dc.date.available 2013-03-08T09:38:56Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/49080
dc.description.abstract Tato práce se zabývá charakteristikou městské hromadné dopravy obecně, ale hlavně se věnuje její problematice ve městě Žďár nad Sázavou. V práci je provedena důkladná analýza městské hromadné dopravy jako celku, kde kladen zvláštní důraz na linkové vedení ve městě. V poslední části práce, která se týká návrhu na zlepšení současného stavu, jsou navrženy 2 návrhy, které by mohly přispět ke zkvalitnění této městské dopravy. Tyto návrhy jsou na závěr vyhodnoceny. cze
dc.format 89 s. cze
dc.format.extent 2318133 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject městská hromadná doprava cze
dc.subject Žďár nad Sázavou cze
dc.subject linkové vedení cze
dc.subject jízdní řády cze
dc.subject dopravní obslužnost cze
dc.subject trasování linek cze
dc.subject autobusové zastávky cze
dc.subject public transport eng
dc.subject keeping lines eng
dc.subject timetables eng
dc.subject transport services eng
dc.subject tracking lines eng
dc.subject bus stop eng
dc.title Změna linkového vedení v městské hromadné dopravě ve Žďáře nad Sázavou cze
dc.title.alternative Change of lines in public transport in Žďár nad Sázavou eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated This work is deals with characteristics of public transport in general, but mainly deals with problems in Žďár nad Sázavou. In the work is thorough analysis of public transport as a whole, where placed special emphasis on keeping lines in the city. In the last chapter of the work, whitch related proposals for improving current situation, to proposals are designed, whitch could contribute to the improvement of public tranpsort. This proposals are evaluated at the end. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D27651 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a zodpověděl dotazy uvedené v posudcích oponenta a vedoucího práce a členů státní zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 18366 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account