Spletitá cesta žen za uznáním. Ženy v odborném lékařství v letech 1900-1939 a odraz jejich akceptace v odborném a mediálním diskursu.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hanulík, Vladan cze
dc.contributor.author Bolečková, Iveta
dc.date.accessioned 2013-03-08T09:38:31Z
dc.date.available 2013-03-08T09:38:31Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/49031
dc.description.abstract Práce se je věnována osudu prvních českých lékařek, na jejich profesní kariéru a jejich osobní život v průběhu let 1900-1939. Je zde vykreslen jejich boj o dosažení vysokoškolského vzdělání. Práce si kladla za cíl přiblížit, jak se měnily genderové stereotypy v průběhu této doby. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 3701508 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject české lékařky cze
dc.subject gender history cze
dc.subject české lékařské fakulty cze
dc.subject women as doctors eng
dc.subject czech faculty of medicin eng
dc.subject gender eng
dc.title Spletitá cesta žen za uznáním. Ženy v odborném lékařství v letech 1900-1939 a odraz jejich akceptace v odborném a mediálním diskursu. cze
dc.title.alternative Complicated Way to Acceptation. Women in the World of Professional Medicine 1900-1939 and Their Image in the Scientific Discourse and Popular Journals eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Halířová, Martina cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The thesis is aimed on the allowance of women to access the university studies, concretely to access studies at Medicine Faculties. There are described gender stereotypes, which were common at the turn of the 19th and 20th century and which were distorted by woman emancipation. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline OHM+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D29005 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Představení práce autorkou Přečtení posudků Rozprava: Otázka přesnějšího vymezení tematu Upřesnění pojmu gender cze
dc.identifier.stag 17118 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account