Vliv mýtného na ekonomické rozhodování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cempírek, Václav
dc.contributor.author Šmolka, Petr
dc.date.accessioned 2013-03-08T09:38:18Z
dc.date.available 2013-03-08T09:38:18Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/49001
dc.description.abstract Práce popisuje a porovnává mýtný systém ČR s vybranými zeměmi v Evropě. Analyzuje vliv mýtného na ekonomické rozhodování dopravců a zároveň je uveden pohled státu na danou problematiku. Analýza zahrnuje i jednu z možností rozšíření mýtné povinnosti na další úseky 1. třídy a zároveň 2. třídy. cze
dc.format 91 s. cze
dc.format.extent 1521545 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject elektronické mýtné cze
dc.subject rozšíření mýtného cze
dc.subject vliv mýtného na dopravce cze
dc.subject road-toll eng
dc.subject expansion of road-toll eng
dc.subject road-toll impact on carriers eng
dc.title Vliv mýtného na ekonomické rozhodování cze
dc.title.alternative Toll-road impact on economic decision eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kyncl, František
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated The work describes and compares road-toll system in Czech Republic with chosen countries in Europe. Analyses the road-toll impact on economic decision of carriers and herewith is initiated look of state on concrete topic. Analysis includes also one of possibilities of expansion of road-toll on road 1st and 2nd class. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D27677 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky recenzenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 18251 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account