Změna přilnavosti lakované vrstvy po korozním působení

Show simple item record

dc.contributor.author Svobodová, Jaroslava
dc.contributor.author Kusmierczak, Sylvia
dc.date.accessioned 2012-12-13T08:01:33Z
dc.date.available 2012-12-13T08:01:33Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-80-7395-537-3
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48788
dc.description.abstract Cílem příspěvku bylo analyzovat změnu chování přilnavosti lakované vrstvy po korozním působení. Experimentální vzorky byly předupraveny různými způsoby, jak mechanickou (otryskávání) tak i chemickou předúpravou (alkalické odmaštění, železnaté fosfátování, nanopasivace ZircaSil®). Vzorky jsme dělili do skupin podle typu předúpravy a doby korozního zatěžování v korozní komoře. Po vyjmutí vzorků z korozního prostředí byly provedeny zkoušky dle ČSN EN ISO 4628-8 Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Část 8: Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí řezu a ČSN EN ISO 4624 Nátěrové hmoty – Odtrhová zkouška přilnavosti. Z každé skupiny vzorků byli vybráni zástupci, na kterých byly zkoušky prováděny. Na základě výsledků z těchto zkoušek byly vyvozeny závěry a doporučení z hlediska vhodných předúprav povrchu v závislosti na chování lakované vrstvy po korozním zatížení neutrální solnou mlhou. cze
dc.format s. 251-259
dc.language cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights open access eng
dc.subject korozní zatěžování cze
dc.subject lakované vrstvy cze
dc.subject solná mlha cze
dc.title Změna přilnavosti lakované vrstvy po korozním působení cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.event TechMat ´12. Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace (15th November 2012, Svitavy, Czech Republic)
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account