Využití alkalicky aktivovaných betonů u malých mostních objektů, včetně použití u malých integrovaných mostů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pokorný, Jiří
dc.contributor.author Tišlerová, Lenka
dc.date.accessioned 2012-11-11T19:23:25Z
dc.date.available 2012-11-11T19:23:25Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48740
dc.description.abstract Cílem této disertační práce je souhrn obecných dostupných informací o malých a integrovaných mostech, se zaměřením na možnost využití nových alkalicky aktivovaných materiálů, pro tyto mosty. Experimentální část je zaměřena na porovnání vlastností alkalicky aktivovaných samozhutnitelných struskových betonů s klasickými samozhutnitelnými betony na malých laboratorních vzorcích a na trámech rozměrů 200 x 300 x 3000 mm. cze
dc.format 173 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject integrované mosty cze
dc.subject alkalicky aktivované materiály cze
dc.subject pojiva cze
dc.subject beton cze
dc.subject integral bridge eng
dc.subject alkali activated materials eng
dc.subject binder eng
dc.subject concrete eng
dc.title Využití alkalicky aktivovaných betonů u malých mostních objektů, včetně použití u malých integrovaných mostů cze
dc.title.alternative Utilization of alkali activated concretes for small bridge objects including small integrated bridges eng
dc.type disertační práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to present and summarize general available information about little and integrated bridges, and it is focused on an option of using new alkaliactivated materials for these bridges. The practical part deals with the comparison of qualities of alkali-activated selfcompacted slag concrete and common self-compacted concrete on small laboratory samples and beams in size of 200 x 300 x 3000 mm. eng
dc.description.department Katedra dopravního stavitelství cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky a infrastruktura cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D27773 cze
dc.thesis.degree-program Technika a technologie v dopravě a spojích cze
dc.description.defence Prezentace dizertační práce. Posudky oponentů. Odpovědi na připomínky oponentů. Rozprava. Tajné hlasování. Vyhlášení výsledku obhajoby DP. cze
dc.identifier.stag 19885 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account