Porovnávání kvality a účinku lokálních přípravků pro léčbu dekubitů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mandysová, Petra cze
dc.contributor.author Boughen, Irena
dc.date.accessioned 2012-10-13T09:04:59Z
dc.date.available 2012-10-13T09:04:59Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48679
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na reflexi dostupné české literatury a pramenů porovnávajících kvalitu a účinek lokálních přípravků používaných k ošetřování a léčbě dekubitů. Zabývá se též anatomií a fyziologií kůže, pojmem dekubitus, lokalizací a možnými příčinami vzniku dekubitu. Dále také práce popisuje druhy hodnocení rizik vzniku dekubitů a jejich klasifikace a preventivní opatření. V neposlední řadě se zabývá léčbou proleženin a druhy moderního obvazového krytí a jejich použití. cze
dc.format 74 s. cze
dc.format.extent 1916792 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject dekubity cze
dc.subject terapeutické krytí cze
dc.subject léčba cze
dc.subject hojení ran cze
dc.subject cena cze
dc.subject pressure ulceers eng
dc.subject therapeutic dressings eng
dc.subject treatment eng
dc.subject wound healing eng
dc.subject cost eng
dc.title Porovnávání kvality a účinku lokálních přípravků pro léčbu dekubitů cze
dc.title.alternative Comparing the quality and effects of local products for treating pressure ulcers eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hlaváčková, Eva cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This work is focused on comparing the quality and effect of topical products used in the care and treatment of pressure sores. It also deals with the anatomy and physiology of the skin, the concept of the pressure ulcer, localization and possible causes of pressure ulcers. It also describes types of risk assessment and classification of pressure ulcers and preventive measures. Finally, it deals with the treatment of bedsores and modern dressing cover types and their uses. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D26882
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně mínus Hodnocení oponenta: výborně mínus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Podle čeho byl vybrán 1 článek k analýze (uvádíte na str. 33)? 2. Jak jste volila publikace, se kterými jste analyzované články srovnávala? 3. Objasněte lokalizaci predilekčních míst pro vznik dekubitů v souvislosti s různými polohami pacienta. Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 18702 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account