Restaurování Urbáře klášterního panství Pšovka z roku 1611 a Urbáře panství Mělník z roku 1625, z fondů Státního oblastního archivu v Litoměřicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slovik, Radomír
dc.contributor.author Bártová, Pavla
dc.date.accessioned 2012-10-13T09:04:39Z
dc.date.available 2012-10-13T09:04:39Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48628
dc.description.abstract Práce se zabývá restaurováním dvou urbářů z 1. pol. 17. století. Jedná se o rukopisy psané železogalovým inkoustem. Fyzický stav obou knih je vzhledem k jejich častému užívání a ke korozi způsobené inkousty alarmující. Tato práce zaznamenává kroky restaurátorského zásahu provedeného u obou urbářů. V souvislosti s restaurovanými objekty je v druhé polovině práce vložena teoretická část, vypracovaná na základě rešerše domácí i zahraniční literatury, která se podrobněji věnuje problematice koroze a metodiky restaurování železogalových inkoustů. cze
dc.format 159 s. cze
dc.format.extent 11708230 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject restaurování knižní vazby cze
dc.subject urbář cze
dc.subject železogalové inkousty cze
dc.subject železoduběnkové inkousty cze
dc.subject koroze inkoustů cze
dc.subject restoration of bookbinding eng
dc.subject urbare eng
dc.subject iron gall ink eng
dc.subject ink corrosion eng
dc.title Restaurování Urbáře klášterního panství Pšovka z roku 1611 a Urbáře panství Mělník z roku 1625, z fondů Státního oblastního archivu v Litoměřicích cze
dc.title.alternative Restoration of 1611 Pšovka Abbey Urbary and 1625 Mělník Abbey Urbary from the collection of the State regional archives Litomeřice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated The work deals with restoration of two urbares from the first half of the 17th century. These are manuscripts written in iron gall ink. The physical condition of both books is alarming due to their frequent use and iron corrosion. This work records the steps taken in the process of restoration intervention for both urbares. In relation with restored objects, there is a theoretical part based on the research of home and foreign literature insered in second half of work. It discussed in detail the issue of corrosion and methods of iron gall inks restoration. eng
dc.description.department Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D27042
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 19026
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account