Analýza vlivu globalizace na manažerskou etiku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stříteská, Michaela
dc.contributor.author Kratochvílová, Alena
dc.date.accessioned 2012-10-13T09:04:24Z
dc.date.available 2012-10-13T09:04:24Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48584
dc.description.abstract Tato práce se zabývá teoretickým vymezením pojmů globalizace, manažerská etika a vybraných souvisejících termínů. Náplní analytické části je popis vybraných problémů firmy Nike, které byly zapříčiněny globalizací a následná analýza etických nástrojů, kterými firma na problémy reagovala. cze
dc.format 56 s. cze
dc.format.extent 1993638 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject manažerská etika cze
dc.subject globalizace cze
dc.subject firma Nike cze
dc.subject společenská odpovědnost firem cze
dc.subject business ethics eng
dc.subject globalization eng
dc.subject Nike eng
dc.subject corporate social responsibility eng
dc.title Analýza vlivu globalizace na manažerskou etiku cze
dc.title.alternative Analysis of influence of globalization on business ethics eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated This work deals with the theoretical definition of the terms of globalization, business ethics and related selected terms. The contents of the analytical part are selected problems of Nike, which were caused by globalization and analysis of the consequent ethic tools, which the company used for responding to the problems. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Manažerská etika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D26981 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka prezentovala bakalářskou práci na téma Analýza vlivu globalizace na manažerskou etiku. Zodpovězené otázky: Uveďte, v jakých specifických oblastech bude dle Vašeho názoru zejména ovlivňovat globalizace manažerskou etiku v příštích letech. cze
dc.identifier.stag 16457 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account