Pacienti s PEG v domácí péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petrásková, Eva cze
dc.contributor.author Nováková, Jitka
dc.date.accessioned 2012-10-13T09:04:02Z
dc.date.available 2012-10-13T09:04:02Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48523
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na pacienty s perkutánní endoskopickou gastrostomií, kteří jsou v domácím ošetření. Teoretická část je věnována samotné gastrostomii, kdy jsou rozebrány indikace, kontraindikace, příprava pacienta, vlastní provedení a péče o samotnou gastrostomii. Mezi další kapitoly patří anatomie, fyziologie, enterální výživa a další. Práce se věnuje pacientům v domácím ošetření, tudíž je v práci kapitola zaměřená na domácí péči. Poslední kapitolou teoretické části je edukace. Výzkumná část bakalářské práce je zaměřena na míru edukace pacientů s perkutánní endoskopickou gastrostomií v domácí péči. Východiskem pro zhodnocení bylo dotazníkové šetření, které proběhlo ve spolupráci s některými nemocnicemi. cze
dc.format 71 cze
dc.format.extent 2209531 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject perkutánní endoskopická gastrostomie cze
dc.subject domácí péče cze
dc.subject ošetřovatelská péče cze
dc.subject enterální výživa cze
dc.subject edukace cze
dc.subject percutaneous endoscopic gastrostomy eng
dc.subject home care eng
dc.subject nursing care eng
dc.subject enteral nutrition eng
dc.subject education eng
dc.title Pacienti s PEG v domácí péči cze
dc.title.alternative Patients with PEG in home care eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Papršteinová, Markéta cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This work is focused on patients with percutaneous endoscopic gastrostomy, who are in home care. The theoretical part is dedicated to gastrostomy when analyzed indications, contraindications, patient preparation, proper design and care of itself gastrostomy. Other chapters include anatom, physiology, enteral nutrition and more. The work is devoted to patients in home care, so is the work of the chapter focusing on home care. The last chapter is the theoretical part of education. The research part of this thesis is focused on the education level of patients with percutaneous endoscopic gastrostomy in home care. The starting point for evaluation was a survey which was carried out in collaboration with some hospitals eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D26877 cze
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře minus Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Seznámila jste zdravotníky konkrétních zdravotnických zařízení se zjištěnými nedostatky v oblasti edukace pacientů? 2. Budete zjištěné nedostatky v oblasti edukace publikovat v některém z odborných časopisů? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 18505 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account