Systém vzdělávání zaměstnanců a managementu ve vybraných podnicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zahrádka, Jaromír cze
dc.contributor.author Kubištová, Tereza
dc.date.accessioned 2012-10-13T09:04:01Z
dc.date.available 2012-10-13T09:04:01Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48522
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je charakterizovat systém vzdělávání ve dvou vybraných podnicích různého zaměření a také porovnat rozdíly, které se týkají vzdělávání. V první části jsem se zaměřila na teoretické poznatky získané z odborné literatury. Pozornost jsem věnovala plánování vzdělávání a také nejrůznějším metodám, které se při vzdělávání zaměstnanců využívají. Druhá část je zaměřena na praktické zkušenosti odborníků z vybraných podniků. Záměrem je zmapovat systém a úroveň vzdělávání ve dvou vybraných podnicích a také porovnat rozdíly, které se týkají oblasti vzdělávání. cze
dc.format 75 s. cze
dc.format.extent 1981100 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject vzdělávání cze
dc.subject školení cze
dc.subject SEC electronic cze
dc.subject OVZ POHORELEC cze
dc.subject education eng
dc.subject training eng
dc.subject SEC electronic eng
dc.subject OVZ POHORELEC eng
dc.title Systém vzdělávání zaměstnanců a managementu ve vybraných podnicích cze
dc.title.alternative System of Staff and Management Training in Companies eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The main aim of this work is to describe the system of training in two different companies and also to compare the differences which are connected with training. The first part is focused on the theory that I have read in literature. I also focused on the plan of training and also on the different methods which are used during the staff training. The second part is focused on practical experience of the specialists from two different companies. The purpose is to characterize the level of education in two companies and also to compare differences which are connected with the staff training. eng
dc.description.department Ústav matematiky a kvantitativních metod cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D28907 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cíle bakalářské práce. Cílem práce je analýza systému vzdělávání zaměstnanců ve vybraných podnicích a využití nástrojů personálního controllingu. Komise byla seznámena se způsobem zpracování práce a závěry. Studentka odpověděla na otázky položené vedoucím práce: 1. Charakterizujte základní ukazatele personálního controllingu použitelné pro hodnocení firemního vzdělávání zaměstnanců a managementu a uveďte, jak je lze uplatnit při hodnocení systému firemního vzdělávání. Studentka při obhajobě ústně zdůvodnila, proč byla zásada efektivity vzdělávání zaměstnanců a managementu nahrazena využitím vybraných nástrojů personálního controllingu (s. 34-38). cze
dc.identifier.stag 18919 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account