Komplikace diabetu mellitu II. typu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomek, Tomáš cze
dc.contributor.author Michková, Naděžda
dc.date.accessioned 2012-10-13T09:03:38Z
dc.date.available 2012-10-13T09:03:38Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48455
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku komplikací při léčbě diabetu mellitu II. typu. Teoretická část obsahuje stručný popis jednotlivých komplikací, klinický obraz, léčbu a prevenci. Praktická část obsahuje výzkum, jehož cílem bylo zjistit informovanost diabetiků o problematice komplikací léčby diabetu mellitu a zdroje, ze kterých čerpají informace. Na základě získaných dat, byl vytvořen edukační materiál. cze
dc.format 56 s. cze
dc.format.extent 919994 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject diabetes mellitus cze
dc.subject komplikace cze
dc.subject edukace cze
dc.subject léčba cze
dc.subject complications eng
dc.subject education eng
dc.subject treatment eng
dc.title Komplikace diabetu mellitu II. typu cze
dc.title.alternative Complications of diabetes mellitus eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sieglová, Martina cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This bachelors thesis is focused on the issue of complications in diabetes mellitus II. types. The theoretical part contains a brief description of each complication, clinical features, treatment and prevention. The practical part includes research in order to establish awareness about the problems of diabetes complications, diabetes mellitus and resources from which draw information. Based on the data was created educational material. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D26887
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak by se daly výsledky Vašeho výzkumu využít v praxi? 2. Popište metodiku výzkumu. 3. Jakým způsobem jste zajistila ananymitu výzkumného šetření? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 17870 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account