Odpovědnost za druhého v Buberově a Lévinasově filosofii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pelcová, Naděžda
dc.contributor.author Janebová, Alena
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:57Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:57Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47592
dc.description.abstract Předložená diplomová práce nepřímo navazuje na předchozí zpracování balakářské práce, v níž jsem se pokusila uchopit problém člověka v díle Martina Bubera. Nyní bych se vátila k tomuto tématu a doplnila jej o myšlenky, které mi připadají k jeho plnosti nepostradatelné. Předně rozšiřuji a výrazně doplňuji svoji práci o filozofii Emmanuela Lévinase, jehož bych při promýšlení židovské otázky nechtěla opomenout. cze
dc.format.extent 25914152 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 29.6.2013 cze
dc.subject odpovědnost cze
dc.subject druhý cze
dc.subject exteriorita cze
dc.subject asymetrie cze
dc.subject responsibility eng
dc.subject other eng
dc.subject exteriority eng
dc.subject asymmetry eng
dc.subject reciprocity eng
dc.subject reciprocita cze
dc.title Odpovědnost za druhého v Buberově a Lévinasově filosofii cze
dc.title.alternative Responsibility for the other in Buber and Levinas' philosophy eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Horák, Petr
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated Submitted dissertation indirectly continues in my previous bachelor work, in which I have tried to describe the problem of the human being in Martin Bubers work. Now I would like to get back to this topic and to add the thoughts that I find indispensable to complete this work. Above all, I extend and considerably fill in my work by a philosophy of Emmanuel Lévinas who should not be omitted chosen as it refers to the thinking of the both Jewish philosophers, whose basis is similar in many points. eng
dc.description.department Katedra filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D27222 cze
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.identifier.stag 14230 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account