Push-pull systémy na bázi pyridinium betainů.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bureš, Filip cze
dc.contributor.author Miklík, David
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:44Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:44Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47542
dc.description.abstract Byla provedena literarni rešerše mapujici využiti a synteticke postupy vedouci k push-pull systemům na bazi pyridinium betainů. Využiti těchto latek spočiva předevšim v jejich NLO vlastnostech. Synteticka čast teto prace se konkretně zabyva pyridinium betainy, ktere maji ve sve struktuře jako elektron-donor N,N-dialkylamino skupinu a jsou propojeny různymi konjugovanymi cestami (pí-linker). 1-methyl-4-N,N-dialkylaminopyridinium jodid (1) lze obecně připravit jednokrokovou syntezou. Tento postup byl v experimentalni časti aplikovan pro připravu konkretniho derivatu 1-methyl-4-N,N-dimethylaminopyridinium jodidu (26). 1-methyl-4-[4'-(N,N-dialkylamino)fenylethynyl]pyridinium jodid (2) lze obecně připravit ve třech krocich. Tento postup take ověřen v experimentalni časti připravou konkretniho derivatu 1-methyl-4-[4'-(N,N-dimethylamino)fenylethynyl]pyridinium jodidu (28). Analogicky byly ověřeny postupy pro připravu 1-methyl-4-[2-(4'-N,N-dialkylaminofenyl)diazo] pyridinium jodidu (3) a 1-methyl-4-(4'-N,N-dialkylaminofenyl)pyridinium jodidu (4) na konkretnich derivatech 1-methyl-4-[2-(4'-N,N-dimethylaminofenyl)diazo] pyridinium jodidu (30) a 1-methyl-4-(4'-N,N-dimethylaminofenyl)pyridinium jodidu (32). cze
dc.format 51 s. cze
dc.format.extent 2799385 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject push-pull cze
dc.subject pyridinium betainy cze
dc.subject NLO cze
dc.subject syntéza cze
dc.subject rešerše cze
dc.subject pyridinium betaines eng
dc.subject synthesis eng
dc.subject literature search eng
dc.title Push-pull systémy na bázi pyridinium betainů. cze
dc.title.alternative Push-pull systems based on pyridinium betaines. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated A literature search focusing on the utilization and the synthesis of push-pull systems based on pyridinium betaines has been carried out. The utilization of these compounds is based on their NLO properties. The synthetic part of this work focuses mainly on pyridinium betaines substituted with electron-donor N,N-dialkylamino group and linked through different đ-linkers. 1-methyl-4-N,N-dialkylaminopyridinium iodide (1) can be prepared in a one-step synthesis. This was experimentally verified in the preparation of specific derivate 1-methyl-4-N,N-dimethylaminopyridinium iodide (26). 1-methyl-4-[4'-(N,N-dialkylamino)phenylethynyl]pyridinium iodide (2) can be prepared in a three-step synthesis. This was also verified in the preparation of 1-methyl-4-[4'-(N,N-dimethylamino)phenylethynyl]pyridinium iodide (28). Analogical preparations of 1-methyl-4-[2-(4'-N,N-dialkylaminophenyl)azo] pyridinium iodide (3) and 1-methyl-4-(4'-N,N-dialkylaminophenyl)pyridinium iodide (4) were also verified in preparation of 1-methyl-4-[2-(4'-N,N-dimethylaminophenyl)azo] pyridinium iodide (30) and 1-methyl-4-(4'-N,N-dimethylaminophenyl)pyridinium iodide (32) respectively. Keywords: push- eng
dc.description.department Ústav organické chemie a technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27185 cze
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.description.defence Student přednesl cca 10-ti minutovou prezentaci své bakalářské práce s názvem "Push-pull systémy na bázi pyridinium betainů". Poté bylo přečteno hodnocení školitele. K obhajobě byly vzneseny následující otázky a připomínky: prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc.: Upozornil na špatný produkt azokopulace. prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.: Které sloučeniny má patentovány firma Kodak? doc. Ing. Petr Šimůnek, Ph.D.: cze
dc.identifier.stag 17442 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account