Využití metody MALDI TOF pro rychlou identifikaci bakterií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pejchalová, Marcela cze
dc.contributor.author Hubaček, Patrik
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:44Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:44Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47541
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je popsat techniku hmotnostní spektrometrie Matrix Assisted Laser Desorbtion/Ionization Time of Flight a její využití při identifikaci bakterií. Práce popisuje jednotlivé části hmotnostního spektrometru a fyzikální princip této metody. Dále se věnuje aplikaci metody při identifikaci bakterií, zejména v klinické praxi v ČR. Na závěr bylo provedeno zhodnocení této metody ze strany několika vybraných klinických pracovišť v ČR. cze
dc.format 44 s. cze
dc.format.extent 1058851 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject MALDI-TOF cze
dc.subject identifikace cze
dc.subject bakterie cze
dc.subject klinika cze
dc.subject MALDI-TOF cze
dc.subject identification eng
dc.subject bacteria eng
dc.subject clinic eng
dc.title Využití metody MALDI TOF pro rychlou identifikaci bakterií cze
dc.title.alternative Method MALDI TOF and their using for rapid determination of bacteria eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The subject of this bachelor thesis is describe technic of mass spectrometry Matrix Assisted Laser Desorbtion/Ionization Time of Flight and its use for identification of bacteria. The thesis describes individual parts of mass spectrometer and physical principle of this method. Furthermore thesis is focused of application this method for identification of bacteria, in clinical practice particulary. The conclusion is an assessment of this issue as from some clinical workplaces in Czech Republic. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27435 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Student přednesl obhajobu své bakalářské práce a zodpověděl dotazy zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 17901 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account