Analýza vitaminů B2 a B6 v potravinách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Adam, Martin cze
dc.contributor.author Králíčková, Lucie
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:40Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:40Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47528
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřená na získání souhrnných poznatků o vitaminu B2 (riboflavinu) a vitaminu B6 (pyridoxinu). V této práci jsou shrnuty informace o zmiňovaných vitaminech B2 a B6, jejich historii, vlivu na lidský organismus a informace o metodách jejich stanovení. Úvodní část práce je věnována teoretickým informacím, mezi které jsou zahrnuty struktury vitaminů B2 a B6, fyzikálně-chemické vlastnosti, výskyt v potravinách a doporučený denní příjem. Dále jsou v této práci zmiňovány zdravotní aspekty spojené s vitamíny B2 a B6. Druhá část práce popisuje metody, které lze využít při stanovení vitaminu B2 a B6. Mezi tyto metody patří metoda mikrobiologická, fluorimetrická, polarografická a chromatografická. cze
dc.format 39 s. cze
dc.format.extent 1212040 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject vitamin B2 cze
dc.subject riboflavin cze
dc.subject vitamin B6 cze
dc.subject pyridoxin cze
dc.subject analýza potravin cze
dc.subject riboflavine eng
dc.subject pyridoxine eng
dc.subject food analysis eng
dc.title Analýza vitaminů B2 a B6 v potravinách cze
dc.title.alternative Analysis of vitamins B2 and B6 in foodstuffs eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on presenting summary information about vitamin B2 (riboflavin) and vitamin B6 (pyridoxine). In this thesis there are a summary of information about above-mentioned vitamins B2 and B6, their history, an effect of the vitamin on a human organism and also information about their determination presented. The first part discusses the theoretical information including structures of vitamins B2 and B6, physical and chemical properties, the presence of these vitamins in food and recommended daily intake. The information about health aspects connected with vitamins B2 and B6 is presented as well. The second part describes the methods that can be used for the determination of vitamin B2 and B6. These methods include the microbiological, fluorimetric, polarographic and chromatographic methods. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27434 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Studentka přednesla obhajobu své bakalářské práce a zodpověděla dotazy komise. cze
dc.identifier.stag 17675 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account