Čištění vzduchu s využitím biologických metod

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palarčík, Jiří cze
dc.contributor.author Bauerová, Daniela
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:39Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:39Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47521
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku čištění vzduchu s využitím biologických metod. Hlavní pozornost je věnována biofiltraci, čištění vzduchu s obsahem rozpouštědel, technologii k čištění vzduchu v objektech ČOV, použití biologického filtru v kafilériích, biologickému čištění výfukových plynů a v neposlední řadě i na možné aplikace inovativních technologií. cze
dc.format 39 s. cze
dc.format.extent 1935492 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject ovzduší cze
dc.subject emise cze
dc.subject biologické metody cze
dc.subject biofiltr cze
dc.subject znečišťující látky cze
dc.subject technologie cze
dc.subject air quality eng
dc.subject emissions eng
dc.subject biological methods eng
dc.subject biofilter eng
dc.subject pollutants eng
dc.subject technology eng
dc.title Čištění vzduchu s využitím biologických metod cze
dc.title.alternative Air clearing by using the biological methods eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The thesis focused on the issue of cleaning air using biological methods. The main attention is paid to biofiltration, purification o fair containing solvents, air purification technology in sewage treatment facilities, the use of biological filter rendering the biological treatment of exhaust gases and also the possible application of innovative technologies. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27083 cze
dc.thesis.degree-program Ekologie a ochrana životního prostředí cze
dc.description.defence Posluchačka seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce a následně zodpověděla dotazy komise. Formální stránka bakalářské práce-odkazy jsou součástí věty, nepíší se tituly autorů. Jaké jsou koncentrace látek, které biologické filtry likvidují? Použití biofiltrů u nás v kafilériích. Není jednotná citace. Teplota a vlhkost. cze
dc.identifier.stag 17699 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account