Politická práva v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klavík, Jiří cze
dc.contributor.author Horáková, Kateřina
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:35Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:35Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47507
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou politických práv v České republice. První kapitola bakalářské práce je věnována dokumentům pojednávajících o lidských právech a svobodách. Ve druhé kapitole jsou charakterizována lidská práva, popisovány ústavy zemí Evropské unie a v neposlední řadě přiblíženy pojmy sociální a právní stát. Třetí kapitola se věnuje popisu politických práv, jejich vysvětlením a porovnáním dokumentů. Čtvrtá kapitola pojednává o zhodnocení politických práv. cze
dc.format 50 s. cze
dc.format.extent 563279 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Politická práva cze
dc.subject Listina základních práv a svobod cze
dc.subject sociální a právní stát cze
dc.subject lidská práva cze
dc.subject Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod cze
dc.subject Ústava ČR cze
dc.subject lidská práva cze
dc.subject Political rights cze
dc.subject the Charter of fundamental rights and freedoms cze
dc.subject social and rule of law cze
dc.subject human rights cze
dc.subject the convention on the Protection of human rights and fundamental freedoms cze
dc.subject Constitution CR cze
dc.subject human rights cze
dc.title Politická práva v České republice cze
dc.title.alternative Political rights in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor work deals with the issue of political rights in the Czech Republic. The first part of the bachelor work is devoted to documents dealing with human rights and freedoms. The second part characterizes the human rights, describes the constitution of the European Union and last but not least interprets the concepts of social and legal state. The third part describes the political rights and explains and compares relevant documents. The fourth part deals with the evaluation of political rights. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature Práce dosud není ve studovně dostupná cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Jak je to s právem na informaci a s jejím zpoplatněním? Neodporuje zpoplatnění zisku informací základním lidským právům? Jsou nějaká omezení, za jakých lze přijmout petici? Co je to referendum a k čemu se používá? Studentka otázky částečně zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 15384 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account