SPME vonných látek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Eisner, Aleš cze
dc.contributor.author Šilarová, Petra
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:34Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:34Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47504
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá extrakcí vonných látek. Nejprve jsou popisovány vlastnosti vonných látek rostlinného a syntetického původu. Dále se věnuje jednotlivým extrakčním technikám a hlavní část je zaměřena na mikroextrakci tuhou fází SPME vonných látek. cze
dc.format 69 s. cze
dc.format.extent 938450 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject vonné látky cze
dc.subject silice cze
dc.subject extrakce cze
dc.subject mikroextrakce tuhou fází cze
dc.subject SPME cze
dc.subject fragrances eng
dc.subject essential oils eng
dc.subject extraction eng
dc.subject solid phase microextraction eng
dc.title SPME vonných látek cze
dc.title.alternative SPME of fragrances eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the extraction of fragrances. Firstly, it describes properties of fragrances of vegetable and synthetic origin. Secondly, it discusses various extraction techniques. The main part of the thesis is devoted to the solid phase microextraction (SPME) of fragrances. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27418 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Studentka přednesla obhajobu své bakalářské práce a zodpověděla dotazy zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 17839 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account