Produkce volných radikálů v mitochondriích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roušar, Tomáš cze
dc.contributor.author Zvoníčková, Kateřina
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:34Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:34Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47503
dc.description.abstract Mitochondrie jsou buněčné struktury, oválného tvaru obsažené v eukaryotických buňkách. Jsou složeny z vnější pórovité membrány, vnitřní membrány vybíhající v kristy, jež zasahují do matrix. Jejich úloha v organismu je nezastupitelná, protože pomocí procesů v nich probíhajících jsou mitochondrie schopné produkovat energeticky bohatý adenosintrifosfát, který je nezbytný jako energie pro celý organismus. Dalšími funkcemi, kterými mitochondrie disponují, jsou například udržování redoxního potenciálu, regulace teploty, buněčné dýchání, Krebsův cyklus, β-oxidace mastných kyselin, oxidační fosforylace a mnoho dalších. cze
dc.format 40 s. cze
dc.format.extent 1218783 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject mitochondrie cze
dc.subject volné radikály cze
dc.subject antioxidanty cze
dc.subject komplexy cze
dc.subject dýchací řetězec cze
dc.subject Krebsův cyklus cze
dc.subject mitochondria eng
dc.subject free radicals eng
dc.subject antioxydants eng
dc.subject complexes eng
dc.subject respiratory chain eng
dc.subject Krebs cycle eng
dc.title Produkce volných radikálů v mitochondriích cze
dc.title.alternative Free radical production in mitochondria eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated Mitochondria are oval cellular structures in eukaryotic cells. They compose of a porous outer membrane, inner membrane-cristae and matrix. Their role in the body is of crucial importance because mitochondria are able to produce energy-rich adenosine triphosphate that functions as a source of energy in the cell. Other functions of mitochondria are, for example, maintenance of redox potential, temperature, cell respiration, Krebs cycle, β-oxidation of fatty acids, etc. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27281 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce 2. Diskuze k posudkům vedoucího a oponenta bakalářské práce 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k bakalářské práci cze
dc.identifier.stag 18493 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account