Nakládání s komunálním odpadem v Jablonném nad Orlicí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dušek, Libor cze
dc.contributor.author Balášová, Marika
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:33Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:33Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47499
dc.description.abstract Tato Bakalářská práce se zaměřuje na nakládání s komunálními odpady ve městě Jablonné nad Orlicí. V první části se zaměřuji na všeobecné informace o společnosti Komunální služby, s.r.o., Jablonné nad Orlicí, na investiční záležitosti a hlavní předmět podnikání této společnosti. V druhé části se zaměřuji na nakládání s komunálním odpadem v celé České Republice. Jak je s ním nakládáno, typy sběru, dopravní systém a v poslední řadě i odhad vývoje množství komunálního odpadu v ČR. V poslední části se zaměřuji na nakládání s komunálním odpadem právě ve městě Jablonné nad Orlicí. cze
dc.format 49 s. cze
dc.format.extent 1414017 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject komunální odpad cze
dc.subject Komunální služby s.r.o cze
dc.subject Jablonné nad Orlicí cze
dc.subject nakládání cze
dc.subject typy sběru cze
dc.subject municipal waste eng
dc.subject Municipal services l.t.d. eng
dc.subject management eng
dc.subject the type sof collection eng
dc.title Nakládání s komunálním odpadem v Jablonném nad Orlicí cze
dc.title.alternative Municipal waste management in the Jablonné nad Orlicí eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work intents on municipal waste management in the Jabolnné nad Orlicí. The first part is intented on general information about Municipal services, l.t.d., The Jablonné nad Orlicí on investment issues and tha main business of the company. In the second part I intent on municipal waste management in the Czech Republic. How is treated, the types of collection, transport system and finally the development of an estimate of municipal waste in the country. In the last section, I intent on municipal waste management in just Jablonné nad Orlicí. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27085 cze
dc.thesis.degree-program Ekologie a ochrana životního prostředí cze
dc.description.defence Posluchačka seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce a následně zodpověděla dotazy členů komise. Formální stránka prezentace. Popis schémat v bakalářské práci. Existence sběrného dvora. Kam se odváží vytříděný odpad? Údaje za rok 2010. Která společnost vlastní skládku? Cena ukládání odpadu. cze
dc.identifier.stag 17776 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account