Chromatografie na imobilizovaných barvivech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jankovičová, Barbora
dc.contributor.author Šálová, Veronika
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:19Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:19Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47450
dc.description.abstract Tato práce nese zejména informativní a naučný charakter o chromatografii, afinitní chromatografii a chromatografii na imobilizovaných barvivech. Chromatografie a afinitní chromatografie je nedílnou součástí z důvodu lepšího pochopení metody na imobilizovaných barvivech. Práce pojednává o samotném objevu a historickém vývoji chromatografie, rozdělení chromatografických metod, mezi něž patří i afinitní chromatografie, která je dnes hojně využívanou metodou a to především jako imunoafinitní, lektinová a IMAC chromatografie. Další z důležitých ligandů také využívaných afinitní chromatografií jsou barviva, o kterých je pojednáno v souvislosti se zaměřením na jejich strukturu, imobilizaci na nosič a následnou aplikací v izolaci proteinů a enzymů. cze
dc.format 46 s. cze
dc.format.extent 821957 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject chromatografie cze
dc.subject afinitní chromatografie cze
dc.subject barviva cze
dc.subject ligandy cze
dc.subject imobilizace cze
dc.subject chromatography eng
dc.subject affinity chromatography eng
dc.subject dyes eng
dc.subject ligands eng
dc.subject immobilization eng
dc.title Chromatografie na imobilizovaných barvivech cze
dc.title.alternative Dye ligand chromatography eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated This work has particularly informative and educational character about the chromatography, affinity chtomatography and dye ligand chromatography. Chromatography and affinity chromatography are an integral part in order to better understanding of the method on immobilized dyes. The work deals with the actual discovery and the historical progress of chromatography, the distribution of chromatographic methods, including also affinity chromatography, which is now widely used method, especially as immunoaffinity, lectin and IMAC chromatography. Another important ligands used within affinity chromatography are dyes, which are discussed in the context of focusing on their structure, immobilization to a support and subsequent application of the isolation proteins and enzymes. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27347 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 18433 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account