Nikdo nečiní zlo vědomě - Sókratovo popření akrasie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pacovská, Kamila cze
dc.contributor.author Kvasničková, Anna
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:08Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:08Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47407
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je teze, že „nikdo nečiní zlo vědomě“ a Sókratovo popření akrasie. Vycházím z dialogů Prótagoras a Gorgias, které napsal Platón. V první kapitole se popisuje co to je akrasia a jak jí chápe Aristoteles. Druhá část je věnována dialogu Prótagoras a představení jedné z hlavních myšlenek dialogu, že vědění je ctnost. Vědění je klíčem k pochopení, co je dobré a co zlé. Třetí část je věnována tomu, jak Sókrates popírá akrasii podle výkladu akrasie od Hedy Segvicové. V čtvrté části se pohlíží na Sókrata jako na hédonistu. V závěru práce shrnuji, na základě rozboru dialogu, celou problematiku. cze
dc.format 41 s. cze
dc.format.extent 1162144 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Prótagoras cze
dc.subject Sókrates cze
dc.subject akrasie cze
dc.subject Gorgias cze
dc.subject Platón cze
dc.subject Segvicová, Heda cze
dc.subject vědění cze
dc.subject ctnost cze
dc.subject intelektualismus cze
dc.subject dobro cze
dc.subject techné cze
dc.subject Nussbaumová, Martha cze
dc.subject Protagoras eng
dc.subject Socrates eng
dc.subject akrasia eng
dc.subject Gorgias eng
dc.subject Plato eng
dc.subject Segvic, Heda eng
dc.subject knowledge eng
dc.subject arete eng
dc.subject intelectualism eng
dc.subject good eng
dc.subject Nussbaum, Martha eng
dc.title Nikdo nečiní zlo vědomě - Sókratovo popření akrasie cze
dc.title.alternative No one errs willingly - Socrates´denial of akrasia eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pacvoň, Michal cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis deals with the thesis, that „ no one errs willingly“ and Socrates´ denial of akrasia. It is based on a dialogue Prótagoras and Gorgias written by Plato. The first charter describes what is akrasia by Aristotle. The second part is devoted to the dialogue Protagoras and it also introduces one of the ideas in the dialogue – knowledge is virtue. Knowledge is the key to understanding what is good or bad. The third chapter deals with how Socrates´ denial of akrasia to the interpretation of the akrasia by Heda Segvicova. In the fourth part looks on the Socrates like a hedonist. In the last part of the thesis, the whole topic is summarized based on the analysis of the dialogue. eng
dc.description.department Katedra filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D27062 cze
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.identifier.stag 17369 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account