Vliv chylozity a hemolýzy biologického materiálu na výsledky biochemických analýz

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štěpánková, Šárka cze
dc.contributor.author Tobiášková, Monika
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:41:59Z
dc.date.available 2012-09-14T04:41:59Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47373
dc.description.abstract Cílem této práce je zjistit vliv hemolýzy a chylozity na stanovení biologického materiálu v klinické laboratori. Nejvetší vliv na stanovení má hemolýza. Vzniká pri porušení membrány erytrocytu a následném vylití bunecného obsahu vcetne hemoglobinu do plazmy. Chylozita vzniká rozptýlením lipidových cástic v séru. Chylózní vzorek je zakalený, címž ruší metody stanovení založené na rozptylu svetla. cze
dc.format 35 s. cze
dc.format.extent 6929575 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject hemolýza cze
dc.subject chylozita cze
dc.subject interference cze
dc.subject krev cze
dc.subject hemoglobin cze
dc.subject hemolysis eng
dc.subject chylosity eng
dc.subject interference eng
dc.subject blood eng
dc.subject hemoglobin eng
dc.title Vliv chylozity a hemolýzy biologického materiálu na výsledky biochemických analýz cze
dc.title.alternative Influence of chylosity and hemolysis of biological material on results of biochemical analyses eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to determine the influence of hemolysis and chylosity of biological material in clinical laboratory. The greatest infulence on the determination has hemolysis. It arises by the violation of the erythrocyte membrane and the following spillage of cell contents including hemoglobin into plasma. Chylosity arises by the lipid particle dispersion in serum. Chylosis sample is turbid, which cancels methods based on light scattering. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27280 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 18495 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account