Příprava porézních elektrod

Show simple item record

dc.contributor.advisor Metelka, Radovan cze
dc.contributor.author Kocourková, Lucie
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:41:56Z
dc.date.available 2012-09-14T04:41:56Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47364
dc.description.abstract Předložená bakalářská práce shrnuje přehled výroby a využití porézních elektrod z kovů, oxidů kovů a dalších materiálů společně s různými technikami jejich přípravy. Bližší pozornost byla věnována porézním elektrodám připravených metodou vzorování přes koloidní krystaly a jejich praktickým aplikacím. cze
dc.format 42 s. cze
dc.format.extent 3106482 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject porézní elektrody cze
dc.subject aplikace elektrod cze
dc.subject příprava elektrod cze
dc.subject techniky přípravy elektrod cze
dc.subject porous electrodes eng
dc.subject aplications electrodes eng
dc.subject preparation of electrodes eng
dc.subject techniques preparation of electrodes eng
dc.title Příprava porézních elektrod cze
dc.title.alternative Preparation of Porous Electrodes eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis reviews the methods of manufacture and use of porous electrodes made of metals, metal oxides and other materials together with various ways of preparation of such electrodes. Particular attention was devoted to porous electrodes prepared by the colloidal crystal templating technique and their practical applications. eng
dc.description.department Ústav organické chemie a technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27187 cze
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.description.defence Student prezentoval svoje výsledky a bakalářskou práci a vyjádřil se k připomínkám. K čemu se elektrody používají? cze
dc.identifier.stag 17830 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account