Příčiny rozvoje a diagnostika Crohnovy choroby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slováková, Marcela cze
dc.contributor.author Marečková, Kristýna
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:41:55Z
dc.date.available 2012-09-14T04:41:55Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47362
dc.description.abstract Náplní mojí bakalářské práce bylo seznámit čtenáře s Crohnovou chorobou, jejími příznaky a příčinami toto střevní zánětlivé onemocnění způsobující. Během vypracování svojí bakalářské práce jsem sice příčinu způsobující toto autoimunitní střevní onemocnění neobjevila, ale pokusila jsem se o vypracování stručného přehledu možných činitelů či faktorů spolupůsobících v patogenezi CD. Jelikož se jedná o autoimunitní onemocnění se stoupající incidencí především u mladých lidí a bohužel i dětí myslím, že je třeba zamyslet se nad dosavadním životním stylem i nad tím, jak se jeho provozování odráží na zdraví nás všech. cze
dc.format 37 s. cze
dc.format.extent 726741 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject autoimunitní střevní onemocnění cze
dc.subject střevní imunitní systém cze
dc.subject Crohnova choroba- diagnostika cze
dc.subject léčba cze
dc.subject epidemiologie a popis onemocnění cze
dc.subject autoimmunity intestinal disease eng
dc.subject intestinal immune systém eng
dc.subject Crohn disease- diagnostics eng
dc.subject medical treatment eng
dc.subject epidemiology and characterization of disease eng
dc.title Příčiny rozvoje a diagnostika Crohnovy choroby cze
dc.title.alternative Causes and diagnostics of Crohn's disease eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27282 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce 2. Diskuze k posudkům vedoucího a oponenta bakalářské práce 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k bakalářské práci cze
dc.identifier.stag 18473 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account