Senzorické vlastnosti piva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bajerová, Petra cze
dc.contributor.author Nožičková, Hana
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:41:54Z
dc.date.available 2012-09-14T04:41:54Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47357
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na senzorické vlastnosti piva. Nejprve jsou popsány suroviny pro výrobu piva, poté samotná výroba a dále senzorika a její stanovení. Hlavní část je věnována původu chutí a vůní v pivu, ať už ze surovin, výrobního procesu nebo ze sekundární kontaminace. Nakonec jsou popsána analytická a senzorická stanovení látek v pivu. cze
dc.format 63 s. cze
dc.format.extent 1002621 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject pivo cze
dc.subject senzorický cze
dc.subject vlastnosti cze
dc.subject analýza cze
dc.subject beer eng
dc.subject sensory eng
dc.subject properties eng
dc.subject analysis eng
dc.title Senzorické vlastnosti piva cze
dc.title.alternative Sensory properties of beer eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis deals with Sensory properties of beer. At first in thesis are described materials for brewing, the nit self brewing, sensory properties and their assessment. The main part deals with flavour and aroma of beer, which come from materials, brewing or from secondary contamination. Finally in thesis are described sensory assessments of substances in beer. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27425 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Studentka přednesla obhajobu své bakalářské práce a zodpověděla dotazy zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 17735 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account