Rentabilita zákazníků společnosti ČSAD Hodonín a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kampf, Rudolf
dc.contributor.author Sepekovský, Jan
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:45:32Z
dc.date.available 2012-07-15T22:45:32Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46677
dc.description.abstract Práce se zabývá rentabilitou zákazníků logistického centra společnosti ČSAD Hodonín, a.s. Obsahuje charakteristiku zmíněné společnosti a alokaci nákladů zákazníkům pomocí metody Activity-based costing. Výstupem práce jsou zlepšující opatření na základě výpočtu rentabilit zákazníků. cze
dc.format 66 s.
dc.format.extent 5618105 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject rentabilita cze
dc.subject activity-based costing cze
dc.subject zákazníci cze
dc.subject alokace nákladů cze
dc.subject profitability eng
dc.subject customers eng
dc.subject cost allocation eng
dc.title Rentabilita zákazníků společnosti ČSAD Hodonín a.s. cze
dc.title.alternative Customers profitability of CSAD Hodonin a.s. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Brumerčíková, Eva
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated The theses is focused on customers profitability of logistic centre, which is a part of ČSAD Hodonín company. This paper consists of a description of the company and cost allocation to customers pinpointed by Activity-based costing. The result of this paper are improving proposals based on certain profitability of customers. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D26371
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky recenzenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 18237 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account