Fluorescenční značky na bázi vybraných polycyklických aromatických aminů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Almonasy, Numan cze
dc.contributor.author Bodlák, Aleš
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:44:53Z
dc.date.available 2012-07-15T22:44:53Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46554
dc.description.abstract Nitrací pyrenu a natracenu a následnou redukcí získaných nitro derivátů by l přirpaven 1-aminopyren a 9-aminoantracen. reakcí aminů s kyanurchloridem byla sytetizována a charakterizována série N-triazinových chromoforů. U všech připravených sloučenin byla změřena absorpční a fluorescenční spektra v 1,4-dioxanu, etylacetátua acetonitrilu. cze
dc.format 61 s. cze
dc.format.extent 5097628 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject chitosan cze
dc.subject pyren cze
dc.subject antracen cze
dc.subject triazin cze
dc.subject fluorescence cze
dc.subject fluorescenční značky cze
dc.subject pyrene eng
dc.subject anthracene eng
dc.subject triazine eng
dc.subject fluorescent probe eng
dc.title Fluorescenční značky na bázi vybraných polycyklických aromatických aminů cze
dc.title.alternative Fluorescent markers based on selected polycyclic aromatic amines eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Michl, Martin cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated 1-Aminopyrene and 9-aminoanthracene were prepared by nitration od pyrene and anthracene respectively and subsequent of the obtained nitro-compounds. Reaction od amines with cyanuric chloride series of N-triazinyl chromophores was syntehesized and characterized. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D26612 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků diplomové práce 2. Diskuze k posudkům vedoucího a oponenta diplomové práce 3. Diplomant zodpověděl všechny dotazy a připomínky k DP cze
dc.identifier.stag 18498 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account