Hodnocení finančního zdraví společnosti Stránský a Petržík, Pneumatické válce spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kožená, Marcela cze
dc.contributor.author Dufková, Kateřina
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:44:22Z
dc.date.available 2012-07-15T22:44:22Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46458
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Stránský a Petržík, Pneumatické válce spol. s r.o. První část obsahuje teoretická východiska pro zpracování praktické části. Další část je věnována stručné charakteristice společnosti. Následuje analýza finanční situace společnosti a na závěr jsou uvedeny možné návrhy a doporučení vyplývající z provedené analýzy. cze
dc.format 88 s. cze
dc.format.extent 3325230 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject finanční zdraví cze
dc.subject metody finanční analýzy cze
dc.subject souhrnné ukazatele cze
dc.subject spider analýza cze
dc.subject financial analysis eng
dc.subject financial health eng
dc.subject methods of financial analysis eng
dc.subject summary indicators eng
dc.subject spider analysis eng
dc.title Hodnocení finančního zdraví společnosti Stránský a Petržík, Pneumatické válce spol. s r.o. cze
dc.title.alternative Evaluation of financial health of the company Stránský a Petržík, Pneumatické válce spol. s r.o. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Horák, Pavel cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is concerned with evaluation of financial health of the company Stránský a Petržík, Pneumatické válce spol. s r.o. The first section provides a theoretical basis for the practical part. Next part is devoted to brief characteristic of the company. Followed by analysis of financial situation of the company and at the conclusion are stated possible proposals and recommendations arising from the analysis. eng
dc.description.department Ústav ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D26146 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem diplomové práce. Cílem práce bylo hodnocení zdraví společnosti Stránský a Petržík, Pneumatické válce spol. s.r.o. První část obsahuje teoretická východiska pro zpracování praktické části. Další část je věnována stručné charakteristice společnosti. Následuje analýza finanční situace společnosti a na závěr jsou uvedeny možné návrhy a doporučení vyplývající z provedené analýzy. Studentka odpověděla na otázky položené vedoucím práce a oponentem: 1. Ve svých návrzích na optimalizaci finančního zdraví společnosti uvádíte změnu ve složení kapitálové struktury ve prospěch většího podílu cizího kapitálu. Má tento návrh na zvýšení zadluženosti podniku nějaká úskalí? Pokud ano, která? 2. Který z bankrotních modelů uvedených v diplomvé práci je nejlépe aplikovatelný na české ekonomické prostředí a proč? 3. Studentka v diplomové práci zmiňuje možnost čerpání investičního úvěru společnosti Stránský a Petržík v následujících letech. Které finanční ukazatele a modely bude dle názoru studentky posuzovat banka při poskytnutí a případném čerpání úvěru? cze
dc.identifier.stag 16111 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account