Kvalita studniční vody jako individuální zdroj zásobování pitnou vodou v Pardubickém kraji

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Pejchalová, Marcela cze
dc.contributor.author Suchomelová, Simona
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:44:20Z
dc.date.available 2012-07-15T22:44:20Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46452
dc.description.abstract V diplomové práci byla na reálných vzorcích studničních vod porovnána alternativní metoda Enterolert-E/Quanti-Tray s klasickou metodou membránové filtrace. Metodou membránové filtrace byly stanoveny vyšší počty enterokoků. Metoda Enterolert je výhodnější pro resuscitaci stresovaných buněk a dává méně falešně pozitivních výsledků. Diplomová práce se dále zaměřuje na kvalitu pitné vody ze zdrojů individuálního zásobování. Bylo analyzováno 12 vzorků studniční vody. U všech 12ti vzorků byly stanoveny koliformní bakterie. U jednoho vzorku byla překročena NMH pro bakterii Escherichia coli. U dvou vzorků byla stanovena NMH pro enterokoky. Při analytickém rozboru byly překročeny MH pro sírany, chloridy, mangan a hliník u šesti vzorků studniční vody. cze
dc.format 129 s. cze
dc.format.extent 1618799 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 16.5.2022 cze
dc.subject membránová filtrace cze
dc.subject Enterolert-E/Quanti-Tray cze
dc.subject Colilert-18/Quanti-Tray cze
dc.subject koliformní bakterie cze
dc.subject Escherichia coli cze
dc.subject enterokoky cze
dc.subject membrane filtration eng
dc.subject coliform bacteria eng
dc.subject Enterococcus eng
dc.title Kvalita studniční vody jako individuální zdroj zásobování pitnou vodou v Pardubickém kraji cze
dc.title.alternative Quality of well water as source of individual supply of drinking water in Pardubice region eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vytřasová, Jarmila cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated In the thesis was compared alternative method Enterolert-E/Quanti-Gray with conventional membrane filtration method on real water samples. Membrane filtration method were determined higher numbers of enterococci. Method Enterolert is preferable for the resuscitation of stressed cells and gives less false positive results. The thesis focuses on the quality of drinking water from individiual sources of supply. Twelve samples of well water were analyzed. In all twelve samples were determined coliform bacteria. In one sample exceeded the NMH for the bacterium Escherichia coli. In two samples was determined NMH for enterococci. In the analytical analysis were exceeded MH for sulphate, chloride, manganese and aluminum in six samples of well water. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D26200 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Studentka přednesla obhajobu své diplomové práce a zodpověděla dotazy oponenta a členů komise. cze
dc.identifier.stag 18386 cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet