Zátěžová situace a pracovní výkon

Show simple item record

dc.contributor.advisor Duplinský, Josef
dc.contributor.author Nejmanová, Marie
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:44:18Z
dc.date.available 2012-07-15T22:44:18Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46443
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou zátěžových situací a jejich možným vlivem na pracovní výkon. Teoretická část práce se věnuje definici základních důležitých pojmů, konkrétním zátěžovým situacím, jejich zvládáním a případné prevenci. V praktické části bylo realizováno dotazníkové šetření porovnávající formy působení zátěže u pracovníků těžkého a lehkého průmyslu. cze
dc.format 49 s.
dc.format.extent 1493914 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.4.2017 cze
dc.subject dotazníková šetření cze
dc.subject lehké průmysly cze
dc.subject pracovní výkony cze
dc.subject stresy cze
dc.subject těžké průmysly cze
dc.subject zátěže cze
dc.subject survey eng
dc.subject light industry eng
dc.subject job performance eng
dc.subject stress eng
dc.subject heavy industry eng
dc.subject strain eng
dc.title Zátěžová situace a pracovní výkon cze
dc.title.alternative Strain situation and work performance eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with strain situations and their possible impact on work performance. The theoretical part focuses on definition of important concepts, specific strain situations, coping with them and possible prevention. In the practical part a survey which compares forms of causing strain with workers in heavy and light industries was carried out. eng
dc.description.department Ústav veřejné správy a práva cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D25982
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka prezentovala bakalářskou práci na téma Zátěžová situace a pracovní výkon. Provedla anketní výzkum. Zabývala se faktory ovlivňující pracovní výkon. Otázky: 1) Který údaje z aplikovaného dotazníku Vás nejvíce překvapil? 2) Je tzv. obsah pracovní činnosti rozhodujícím činitelem pracovní zátěže? cze
dc.identifier.stag 16522 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account